Rozpis ľadovej plochy EASTON Arena (www.shk37piestany.sk)

Pondelok   17.8.2020
6.00 - 7.005.+6.HT
7.15 - 8.15Dorast
8.30 - 9.30Juniori
10.00 - 11.15SR18
11.30 - 12.308.HT
12.45 - 13.45Dorast
14.45 - 15.45
16.00 - 17.00Kraso
17.15 - 18.30SR18
19.00 - 20.15SR17
20.30 - 21.30NOWACO
21.45 - 22.45BARLOLAMAČI
Piatok   21.8.2020
6.00 - 7.005.+6.HT
7.15 - 8.158.HT
8.30 - 9.30Juniori
11.00 - 13.15SR18-SR17 > prípravný zápas
13.30 - 14.30Juniori
14.45 - 15.45Dorast
16.00 - 17.00Kraso
17.15 - 18.15
18.30 - 19.30
19.45 - 20.45
21.00 - 22.00
Utorok   18.8.2020
6.00 - 7.005.HT
7.15 - 8.156.HT
8.30 - 9.30Juniori
9.45 - 11.00SR18
11.15 - 12.15SR17
12.45 - 13.45Dorast
14.15 - 15.15Juniori
15.45 - 16.458.HT
17.15 - 18.15SR18
18.45 - 19.45SR17
20.15 - 21.15HORNÁ STREDA
Sobota   22.8.2020
7.00 - 8.00Prípravka 3+4
8.15 - 9.15Predprípravka 012
9.30 - 10.30Dorast
11.00 - 12.005.+6.HT
12.45 - 13.45
14.00 - 15.00
15.15 - 16.15
16.30 - 17.30
17.45 - 18.45
19.00 - 20.00
20.15 - 21.15
Streda   19.8.2020
6.00 - 7.00Kraso
7.15 - 8.155.+6.HT
8.30 - 9.30Juniori
9.45 - 10.30SR18
10.45 - 11.30SR17
12.15 - 13.158.HT
13.30 - 14.30Predprípravka 012
14.45 - 16.00Dorast
17.30 - 19.45SR18-SR17 > prípravný zápas
20.00 - 21.00RUŽOVÍ PANTERI
21.15 - 22.15KAQUN
Nedeľa   23.8.2020
7.30 - 8.30Predprípravka 012
8.45 - 9.45Prípravka 3+4
10.00 - 11.00
11.15 - 12.15
12.30 - 13.30
13.45 - 14.45
15.00 - 16.00
17.15 - 18.15INALFA
18.30 - 19.30KAPER
19.45 - 20.45AHK
Štvrtok   20.8.2020
6.00 - 7.00Prípravka 3+4
7.15 - 8.155.+6.HT
8.30 - 9.30Juniori
9.45 - 10.30SR18
10.45 - 11.30SR17
12.15 - 13.158.HT
13.30 - 14.30Juniori
14.45 - 16.00Dorast
17.30 - 19.45SR18-SR17 > prípravný zápas
20.00 - 21.00JOKER
21.15 - 22.15FIALA