Rozpis ľadovej plochy EASTON Arena (ŠHK 37 / HK Havrani)

Pondelok   19.10.2020
5.45 - 7.15Dorast
13.00 - 13.455.+6.HT
13.45 - 14.308.HT
14.30 - 15.155.+6.HT
15.30 - 16.158.HT
16.15 - 17.005.+6.HT
17.00 - 17.455.+6.HT
18.00 - 18.30Seniori sk. A
18.30 - 19.00Seniori sk. B
19.15 - 19.45Seniori sk. C
19.45 - 20.15Seniori sk. D
Piatok   23.10.2020
5.45 - 7.15Dorast
7.30 - 8.15Kraso
13.00 - 13.455.+6.HT
13.45 - 14.308.HT
14.30 - 15.155.+6.HT
15.30 - 16.158.HT
16.15 - 17.005.+6.HT
17.00 - 17.20Juniori sk. 1
17.20 - 17.45Juniori sk. 2
18.00 - 18.30Seniori sk. A
18.30 - 19.00Seniori sk. B
19.15 - 19.45Seniori sk. C
19.45 - 20.15Seniori sk. D
Utorok   20.10.2020
6.00 - 6.30Juniori sk. A
6.30 - 7.00Juniori sk. B
7.15 - 8.15Juniori sk. C
13.00 - 13.45Dorast
13.45 - 14.308.HT
14.30 - 15.155.+6.HT
15.30 - 16.158.HT
16.15 - 17.005.+6.HT
17.00 - 17.458.HT
18.00 - 18.30Seniori sk. A
18.30 - 19.00Seniori sk. B
19.15 - 19.45Seniori sk. C
19.45 - 20.15Seniori sk. D
Sobota   24.10.2020
8.00 - 10.00Kraso - zrušené COVID19
10.15 - 14.00Prípravka 3+4 - zrušené COVID19
Streda   21.10.2020
5.45 - 7.15Dorast
13.00 - 13.455.+6.HT
13.45 - 14.308.HT
14.30 - 15.155.+6.HT
15.30 - 16.158.HT
16.15 - 17.005.+6.HT
17.15 - 18.00Kraso
18.00 - 18.45Kraso
19.00 - 20.00KRASO Erghová
Nedeľa   25.10.2020
8.00 - 10.00Kraso - zrušené COVID19
10.15 - 14.00Prípravka 3+4 - zrušené COVID19
Štvrtok   22.10.2020
6.00 - 6.30Juniori sk. A
6.30 - 7.00Juniori sk. B
7.00 - 7.30Juniori sk. C
13.00 - 13.45Dorast
13.45 - 14.308.HT
14.30 - 15.155.+6.HT
15.30 - 16.158.HT
16.15 - 17.005.+6.HT
17.00 - 17.458.HT
18.00 - 18.30Seniori sk. A
18.30 - 19.00Seniori sk. B
19.15 - 19.45Seniori sk. C
19.45 - 20.15Seniori sk. D